Musikpromovering
via markedsanalyse

Upload din musik til Voxhot. Lad et uvildigt lytterpanel høre og evaluere den. Og lad musikbranchen høre din musik og nærstudere markedsanalysen. Og derpå promovere musikken overfor de rette lyttersegmenter.

Brug den professionelle musiktest, til effektiv promovering og markedsføring

Promovering på blot 3 dage

Når en artists musik testes i Voxhot, kan markedsanalyserne nærstuderes og musikken høres af musikbranchen efter blot 3 dage. Musikbranchen benytter analyseplatformen til at matche musik og artister med de rette lytter- og publikumssegmenter. Ikke kun de brede segmenter, men i lige så høj grad de smalle.

Sådan gør du: A&R Management, Medier & Radio, Festivaler og spillesteder

4 enkle steps

Sådan fungerer promoveringen

Dit personlige analyseværksted

Din Voxhot-konto er helt gratis, og giver dig adgang til dit eget personlige analyseværksted. Her administrerer du dine musikfiler, musiktest og markedsanalyser. Det er kun dig, der har adgang til alt materiale, samt alle resultater. Du giver ikke afkald på dine rettigheder og kan til hver en tid, slette alt. Dine data deles aldrig med 3. mand.

Vælg den professionelle musiktest

Sådan vælger du at anvende den professionelle test.

  1.  Klik på ”Start testen”
  2. Vælg den professionelle test (Pro) 

Publicer – Giv adgang til resultat

Markedsanalysen klar er klar efter 3 hverdage. Derpå kan du vælge at publicere resultatet på analyseplatformen, hvor folk i musikbranchen straks kan se resultatet. De kan segmentere din målgruppe via Voxhot Toplisten, samt nærstudere den tilknyttede markedsanalyserapport. Det er suverænt dig selv, der vælger, hvem du vil give adgang. Det kan være til enkeltpersoner, udvalgte grupper eller alle.

Eksponering og markedsføring

Markedsanalyserne af de numre, du har publiceret, kan nu ses på analyseplatformen. Men altså kun af dem du har tildelt adgang. Nedenstående kan du se 4 numre af Annika Aakjær og placeringen blandt knap 2.000 testede numre. Segmenteringen viser, at Annika Aakjærs musik, klarer sig godt blandt lyttere der prioriterer ”gode tekster”.
I menuen ”Analyseplatform” ses alle de indsigter musikbranchen nu har for at markedsføre din musik – eller at opdage dig, hvis du er en helt ny artist.

Publicer dine markedsanalyser Annika Aakjær

Start musiktesten

Saadan gor du - 11 profesionel musiktest
1

Betal online - og testen går i gang

Betal og analysen er klar efter 3 dage
I langt de fleste tilfælde, kan du nøjes med at benytte musiktestens standardopsætning. Men du har både mulighed for at definere målgruppen, tilføje ekstraspørgsmål og øge antallet af interview. Ønsker du dette, vil det have betydning for prisen. Læs det følgende afsnit.

Skræddersy din musiktest

2

Tilvalg - Vælg målgruppe

Definer din egen målgruppe
Ønsker du at der skal gennemføres flere interview i en bestemt aldersgruppe, klikker du på ”Definer målgruppe” (se pkt. 11). Klik på den aldersgruppe, du ønsker, hvorpå du bedes angive, hvor mange ekstrainterview du ønsker i aldersgruppen.

3

Tilvalg - Tilføj ekstra spørgsmål

Hvis du ønsker at få tilføjet dine egne spørgsmål, klikker du på ”Tilføj spørgsmål”, se pkt. 10. Du kan vælge mellem 3 spørgsmålstyper, single, skala og et åbent spørgsmål. Resultatet af besvarelserne på dine ekstraspørgsmål tilføjes til sidst i din markedsanalyserapport. Desto flere ekstraspørgsmål du tilvælger, desto mere stiger prisen for musiktesten.

4

Tilvalg - Antal besvarelser

Øg antallet af interview
Ønsker du, at der skal gennemføres flere interview, klikker du på ”Øg antal interview” (se pkt. 10). Den professionelle musiktest (Pro-test) er default baseret på 50 interview, repræsentativt fordelt på køn, geografi og alder 15 til 70 år. Desto flere interview, du ønsker gennemført, desto mindre bliver den statistiske usikkerhed og desto mere koster musiktesten. Du kan se den statistiske usikkerhed, og hvor meget den reduceres, desto flere interview du ønsker gennemført.

Upload nummer til professionel test

1

Upload fra din Voxhot-konto

Når du skal teste et musiknummer, klikker du på ”Upload nummer”, inde fra din Voxhot-konto. Derpå guides du igennem – step by step. Det tager under 5 minutter. Har du ikke oprettet en Voxhot Konto, kan du gøre det på et øjeblik. En Voxhot-konto er lige nu gratis for artister, musik- og mediebranche.

2

Upload musiknummer

STEP 1
Upload musiknummer ved at klikke ”Vælg musik fil”, som du henter fra din mappe på din computer eller i skyen. 

Voxhot accepterer de fleste filtyper: Mp3, mp4, wma, wmv, wav og m4a. Og en maksimal størrelse på 100 MB.

3

Beskriv nummeret

STEP 2
Under ”Grundoplysninger” specificerer du, hvilken artist, band eller orkester, der står bag musiknummeret. Dernæst titlen på musiknummeret.

Som en ekstramulighed kan du angive versioneringsnavn, hvis du tester flere udgaver af samme nummer.

4

Upload billede

STEP 3
I tredje step, uploader du det billede, du ønsker at knytte til musiknummeret. Billedet indflettes i analyserapporterne og på Voxhot Toplisten, hvis du vælger at publicere dit nummer. Billedet benyttes også i den gratis pilottest, som kan ses, når du deler musiktesten i dit netværk. Voxhot har et smart lille redigerings-tool, hvor du nemt kan tilpasse størrelsen af billedet, så det passer ind i formatet.

5

Nummerets egenskaber

STEP 4
I step fire specificere du, hvilken – eller hvilke musikgenre – du kategoriserer nummeret under. Lytterne bliver tilsvarende spurgt om, hvilke musikgenre, de mener, musiknummeret hører under.

Voxhot - upload af nummer 6. musikstadie
6

Musikstadie

Efter du har valgt, hvilken musikgenre nummeret hører under, skal du angive, om nummeret er et udkast, en live-optagelse eller en udgivelse. Dermed ved lytterne, om de skal evaluere en færdig produktion, liveperformance eller kun et udkast.