Stor opdateret vidensbank og professionelt analysesystem

Alle kan teste musik i Voxhot

Musiktesten er udarbejdet til artister, musikselskaber og agenter med henblik på at fremme og markedsføre artisters musik, baseret på lytterdata.

Lytterpanelet er repræsentativt og afdækker således ikke kun mainstream-segmenter, men også lyttersegmenter på tværs af musikgenre og nichesegmenter.

En musiktest tager 3 dage og udmønter sig i en rapport med en profil af det segment i markedet, der synes godt om musiknummeret.

Herunder kan du læse mere om, hvor nemt det er at teste et musiknummer. Her får du også yderligere uddybning af den bagvedliggende dataindsamlingsproces.

Harmonikaindhold

Sådan gør du

Det tager 3 dage at gennemføre en musiktest

1) Opret en gratis adgangskonto.
2) Upload det nummer – eller de numre – du vil teste.
3) Definér din målgruppe og antal lytterevalueringer.
4) Betal for testen (minimumsprisen er 2.200 kr. ekskl. moms).
5) Rapporten er klar, og markedsføringen starter efter 3 dage.

.

Data til brug for effektiv markedsføring

Datasæt 1 (Indsamles fra musiktesten):

Musiktesten indsamler en stor mængde data om det enkelte musiknummer.

For eksempel:

Hvor mange personer synes godt om musiknummeret?
Hvilken stemning tillægger lytterne nummeret?
Hvilken anledning mener lytterne nummeret passer bedst til?
Hvad synes lytterne godt og dårligt om ved nummeret – lige fra vokal, tekst, band og arrangement til lyd?
Og endelig ris og ros fra lytterne i fritekst.

.

Blandt dem, der synes godt om nummeret, rapporteres følgende:

Hvorfra får de information om musik?
Hvordan lytter de til musik – og hvor ofte?
Hvornår på døgnet lytter de til musik?
Hvor lytter de til musik?

For eksempel radiokanaler og streamingtjenester.
Også klassiske lytningskanaler, f.eks. LP, kassettebånd mv.

.

Koncert og livemusik

Hvor ofte hører de livemusik?
Hvilke spillesteder og festivaler besøger de?
I hvilken grad vil de høre det testede musik live?

Alle disse forbrugerdata indsamles om det enkelte musiknummer.

Datasæt 2 (Indsamles i lytterpanelet):

For den enkelte lytter i Voxmeters panel har vi indsamlet følgende data:

• Kultur- og musikadfærd
• Spillesteder, de besøger
• Festivaler, de besøger
• Radiostationer, de lytter til
• Streamingtjenester, de benytter
• Internettet – minutiøs brugerafdækning
• Medier – minutiøs brugerafdækning
• Køn
• Alder
• Bopæl
• Kommune
• Boligform
• Civilstand
• Uddannelse
• Beskæftigelse
• Titel
• Livsstil
• Forbrugeradfærd
• Fritidsinteresser
• Sport/Motion
• Helbred
• Holdninger

Med datasæt 1 koblet med datasæt 2 afrapporteres en specifik målgruppeprofil af præcis det segment, der kan lide at høre det testede nummer eller vil opleve artisten live. Læs afsnittet ‘Artist-profil’ sidst i artiklen.

.

Repræsentativt lytterpanel

Lytterne i Voxmeters panel fordeler sig nationalt repræsentativt.

Det vil sige, at den stikprøve, der ligger til grund for den enkelte musiktest, matcher Danmarks Statistiks fordeling på køn, alder og geografi.

Du kan naturligvis også selv definere den målgruppe, du ønsker, skal teste musikken. For eksempel unge under 23 år. Eller lyttere i et bestemt geografisk område. Eller lyttere, der hører The Voice m.fl.

Lytterne i Voxmeters panel er tilfældigt udvalgt og rekrutteret af Voxmeters interviewerkorps via telefon. Derfor er der 100% garanti for, at lytterne fordeler sig repræsentativt i alle segmenter, og at lytterne er 100% uvildige.

.

Stor database med artister som benchmark

Voxhot-databasen vokser uge for uge og tæller pt. mere end 1.000 musiktest af et stort antal artister fordelt i alle musikgenre.

Musiktesten er tilkoblet en brugervenlig analyseportal, hvor du kan se resultatet af lytternes evalueringer af samtlige musiknumre, som vises på Voxhot-listen.

Du kan nemt filtrere Voxhot-listen på alle de kriterier, der er opridset i ovenstående afsnit for datasæt 1 og 2. For eksempel:

Hvilke musiknumre kan lyttere, der opfylder følgende kriterier, bedst lide:
• Unge under 23 år
• Bor i Nordjylland
• Kan lide heavy metal
• Synes bedst om unik musik
• Synes bedst om gode tekster
• Hører musik om natten
• Testet musik, der passer til motionstræning
• Testet musik, der er godt, når jeg er trist

Dette er blot et lille udsnit af kriterier, du kan sætte.

.

Åbent vindue til musikbranchen og målrettet markedsføring

Så snart du har gennemført en musiktest, kan du straks se resultatet på Voxhot-listen.

Lige så hurtigt ses resultatet af alle andre brugere af Voxhot. For eksempel medier, radiostationer, festivaler, spillesteder, musikselskaber, agenter og musikforlag.

De kan dog først se resultatet, idet du klikker ”offentliggør resultat”.

Du kan også vælge, at det kun er en bestemt bruger i Voxhot, der må se resultatet. F.eks. en specifik festival, spillested, agent, person m.fl.

Udover markedsføringen via Voxhot-listen får du en uddybende markedsrapport med alle de data, der fremover beriger din markedsføring med udførlige målgruppebeskrivelser.
Informationer, der fortæller dig artistens fanbases hyppigst anvendte medier, fritidsinteresser mv. Kort sagt alle fakta fra datasæt 1 og 2.

Ligeledes kan du via Voxhot dele det verificerede resultat på de sociale medier.

.

Artist-profil og booking af livekoncerter

Når en artist har testet minimum 5 musiknumre, akkumulerer Voxhot en repertoire-rapport. Man vælger selv, hvilke 5 musiknumre repertoire-rapporten skal inkludere.

Repertoire-rapporten samler alle lytterevalueringer af alle de musiktest, der er udført af artistens numre. Hermed tilvejebringes en stor data-stikprøve og spredning af artistens musikrepertoire, så der kan tegnes en uddybende profil og markedsrapport for den enkelte artist.

Resultatet fra repertoire-rapporten inkluderes også i et af Voxhots andre moduler, nemlig booking-modulet. Dette beskrives i det følgende afsnit.

Bookingmodulet benyttes af festivaler, spillesteder samt koncertarrangører og bidrager med inputs til at sammensætte det mest attraktive program til et specifikt publikum og event.

Her er der tale om 26.000 individer fra lytterpanelet, der løbende fortæller, hvilke artister de helst vil høre live.

Denne sektion afspejler efterspørgslen på de mest kendte artister. Men takket være musiktesten er det ikke bare ukendte artister, der dukker op blandt de kendte artister, men også musik, der hidtil har været gemt væk under nichemusik, men som nu kan vise sig at have langt flere lyttere, der finder denne musik både lytte- og oplevelsesværdig.

Kort og godt

Så nemt tester du musik

Upload —
en eller flere sange til Voxhots lytterpanel

Er du i tvivl om hvilken sang, der skal udgives som single - eller som passer bedst til dit line-up/program? Voxhot giver dig indgående geo- og demografisk data om målgrupperne, for den musik du vil have analyseret.

Vælg —
hvem og hvor dit lytterpanel skal være

Voxhot kan sammensætte et repræsentativt lytterpanel for dig, så du kan se dit markedet i hele Danmark - eller i enkelte alderssegmenter, regioner, byer m.m. Du kan også bruge Voxhot til at lave dit eget lytterpanel.

Vent —
efter tre dage har du en detaljeret rapport

Vælger du at teste dine sange på et repræsentativt lytterpanel, går der op til tre arbejdsdage, før du har en færdig analyse, der viser din målgruppe. Arbejder du i musikbranchen, kan du få gratis adgang til Voxhots database.

Opdag —
Vi viser dig musikkens ideelle målgruppe

Voxhot viser dig i detaljer, hvad lytterne synes om musikken. Med et nationalt repræsentativt lytterpanel får du det fulde overblik over musikkens marked. Du kan også søge på konkrete målgrupper og se deres præferencer.

Start i dag

Kom i gang nu. Få gratis adgang til databasen

Spillesteder og festivaler

Artister og bands

A&R, management og bookingagenturer

Producere, sangskrivere, syncs

Radiostationer og Presse

Start i dag og bliv klogere på
artister, lyttere og publikum

Det bedste instrument til markedsføring af musik

Få indblik i Voxhot - prøv det gratis